Υποστήριξη Προγραμμάτων

Η Οργανωτική Computers ως πιστοποιημένο κέντρο της SingularLogic και της Epsilon Net παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τα προϊόντα τους.
Το τμήμα Υποστήριξης της Οργανωτικής, αποτελείται από καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, πιστοποιημένο με ειδικά Certification Consultant σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών SingularLogic και Epsilon Net.
Η ομάδα της Οργανωτικής είναι εδώ για να σας προσφέρει:
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την συνεχή εξέλιξη της εταιρείας σας και μέγιστη αξιοποίηση του προγράμματός σας.
  • Ανάλυση και παραμετροποίηση του εμπορικού σας προγράμματος χωρίς περιορισμό.
  • Εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών του προγράμματος.
  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη είτε με φυσική παρουσία είτε απομακρυσμένα.
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εκτυπωτικών και modules για πλήρωση των ιδιαίτερων αναγκών σας.