Υποστήριξη Προγραμμάτων

Η Οργανωτική Computers ως πιστοποιημένο κέντρο της SingularLogic και της Epsilon Net παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τα προϊόντα τους.

Το τμήμα Υποστήριξης της Οργανωτικής, αποτελείται από καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, πιστοποιημένο με ειδικά Certification Consultant σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών SingularLogic και Epsilon Net.

Η ομάδα της Οργανωτική είναι εδώ για να σας προσφέρει

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την συνεχή εξέλιξη της εταιρείας σας και μέγιστη αξιοποίηση του προγράμματός σας.

Ανάλυση και παραμετροποίηση του εμπορικού σας προγράμματος χωρίς περιορισμό.

Εμπιστευτείτε μας για την εύκολη και άμεση

Εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών του προγράμματος.

Ολοκληρωμένη υποστήριξη με φυσική παρουσία ή απομακρυσμένα.

Η Οργανωτική Computers αναλαμβάνει και την

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εκτυπωτικών και modules για πλήρωση των ιδιαίτερων αναγκών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας