Η διαρκής εξέλιξη της αγοράς και της τεχνολογίας οδηγούν σε νέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση όμως είναι μοναδική με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται πλήρως από τα διαθέσιμα εμπορικά προγράμματα.

Η Οργανωτική Computers αναγνωρίζοντας αυτό το πρόβλημα δημιούργησε το 1999 το τμήμα ανάπτυξης, γνωστό και ως NorthNet.

Είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι για περισσότερες διευκρινήσεις.