Τεχνική υποστήριξη

Σημαντικό τμήμα της Οργανωτικής αποτελεί η τεχνική υποστήριξη (Service).
Στην προσπάθεια να σας παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης θεωρήσαμε απαραίτητη την ύπαρξη του τμήματος Service. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, γίνεται από άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας.
Το προσωπικό βρίσκεται δίπλα σας για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα.
Η ομάδα του Service βρίσκεται εδώ για να σας προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών. Οι κυριότερες είναι:
  • Μελέτη και ανάλυση των μηχανογραφικών αναγκών σας.
  • Εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων.
  • Εμπορία Η/Υ, server, laptop, pda, εκτυπωτών και λοιπού hardware.
  • Έλεγχος και επισκευή erver, laptop, pda, εκτυπωτών και λοιπού hardware.
  • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε προβλήματα που αφορούν δεδομένα, προγράμματα ή διαδικασίες.