Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ενημερωθείτε πρώτοι για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ο μηχανισμός οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη παρακολουθεί τον προγραμματισμό του ωραρίου, τις δηλωθείσες υπερωρίες και τη χορήγηση αδειών, σε ενιαία, δομημένη μορφή με δυνατότητα επεξεργασίας και προβολής του προγραμματισμένου ωραρίου απασχόλησης ανά ημέρα, σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου.

Ημερομηνίες Εταιρειών Β' Φάσης*

01/11/2022 - 30/11/2022

Απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας και για το σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού.

*Εταιρείες Α’ Φάσης: Τράπεζες και Super Market που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους.

Εταιρείες Β’ Φάσης: Λοιπές επιχειρήσεις- εργοδότες της Χώρας.

Οι επιχειρήσεις αποστέλλουν ηλεκτρονικά σε καθημερινή βάση και σε πραγματικό χρόνο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας τον χρόνο έναρξης και λήξης εργασίας των εργαζομένων τους με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και προβολής αυτών σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου.

Το Ψηφιακό Ημερολόγιο θα είναι άμεσα διαθέσιμο και στον εργαζόμενο μέσα από την εφαρμογή myErganimobileapp, καθώς και μέσα από το myErganiwebportal για την ενημέρωση των εργαζόμενων.

Προσοχή απαιτείται!

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αξιοποιείται από την Επιθεώρηση Εργασίας για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου των επιχειρήσεων. Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζομένου δεν είναι ενεργοποιημένη, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα. Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών, διαπιστωθεί η εν λόγω παράβαση, επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 15 ημερών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία!