Σχετικά με εμάς

1990 Ίδρυση
1995 Συνεργασία
1999 Ανάπτυξη Εφαρμογών
1999 Συνεργασία
2001 Βράβευση
2007 Ανάπτυξη Εφαρμογών
2009 Οργανωτική Computers A.E.
2011 Βράβευση
2012 Ανάπτυξη Εφαρμογών
2012 Βράβευση
2013 Επέκταση
2017 Συνεργασία
2018 Πιστοποίηση
2019 Ανάπτυξη Εφαρμογών
2021 Ανάπτυξη Εφαρμογών
2021 Ανάπτυξη Εφαρμογών

Στόχος μας

Η εταιρεία προωθώντας την παροχή συνολικών υπηρεσιών, δίνει πολύ μεγάλο βάρος στη μελετημένη μηχανογράφηση και την υποστήριξη μετά την πώληση, όπως και στα συστήματα M.I.S. (Management Information System) και σε συστήματα κοστολόγησης.

Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και λειτουργεί ειδικό τμήμα υποστήριξης πελατών, επάνω σε θέματα software (προγράμματα) & hardware (μηχανήματα).

Συνεχής Υποστήριξη

Προσαρμογή στις ανάγκες

.

Καινοτόμες λύσεις

Βασιζόμενοι στην πείρα μας τόσο πάνω στα τεχνικά μέρη και θέματα των Η/Υ όσο και στην δημιουργία ειδικών προγραμμάτων που εξυπηρετούν τις ειδικές ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής επιχείρησης, καταφέραμε και καθιερωθήκαμε στον χώρο σαν μια από τις καλύτερες εταιρείες στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης.

Case Studies

Καραμπάσης

Εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων

•  Αναπτύχθηκε ειδική εφαρμογή για την παραγγελιοληψία των πελατών με online σύνδεση με το ERP της εταιρείας.

•  Προσαρμογή της εφαρμογής Business Mobile που καλύπτει διεταιρικά τις επιστροφές και τις εισπράξεις της εταιρείας.

Kiddo

Εταιρεία βρεφικών ειδών

•  Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση του Galaxy Εnterprise

•  Ανάπτυξη ειδικής έκδοσης του Business Mobile για τις ανάγκες παραγγελιών της εταιρείας.

Κρεοπωλεία Ελληνικόν ΑΕ

Παραγωγή – Εμπορία κρεάτων

•  Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση του Galaxy Enterpise

•  Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση του Meat Control, με online σύνδεση με το Galaxy enterprise

•  Εγκατάσταση της εφαρμογή Retail Artius της Singular Logic στα  11 υποκαταστήματα λιανικής.

Intersalonica

•  Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση του SEN Singular Enterprise που καλύπτει τις ανάγκες των συνεργείων της εταιρείας, των υποκ/μάτων και της ΓΕΒ που ασχολείται με την παραγωγή και διακίνηση Αλευριού.

•  Ανάπτυξη ειδικού custom για την κάλυψη των διατακτικών της επιχείρησης στο σύστημα OTR της Singular Logic.

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας