Η Εταιρεία

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 με διακριτικό τίτλο Οργανωτική Computers ΟΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις στον τομέα της μηχανογράφησης.
Η εταιρεία προωθώντας την παροχή συνολικών υπηρεσιών, δίνει πολύ μεγάλο βάρος στη μελετημένη μηχανογράφηση και την υποστήριξη μετά την πώληση, όπως και στα συστήματα M.I.S. (Management Information System) και σε συστήματα κοστολόγησης.
Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και λειτουργεί ειδικό τμήμα υποστήριξης πελατών, επάνω σε θέματα software (προγράμματα) & hardware (μηχανήματα).
Μερικοί από τους κυριότερους  σταθμούς στην πορεία μας αναλύονται παρακάτω.
1990 Ιστορία Eταιρείας
Ίδρυση εταιρείας

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 με διακριτικό τίτλο Οργανωτική Computers ΟΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις στον τομέα της μηχανογράφησης.

1995 Ιστορία Eταιρείας
Υποστήριξη ERP προγραμμάτων

Το 1995 γίνεται Support Center της Singular Software (SSC) με εξειδίκευση  στην υποστήριξη και οργάνωση των προγραμμάτων της Singular

1999 Ιστορία Eταιρείας
Ίδρυση τμήματος NorthNet

Επόμενο βήμα ήταν η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο χώρο του web. Έτσι από την 1/1/1999 δημιουργεί τον κόμβο της NorthΝet, αναπτύσσοντας καινούριους τομείς και δραστηριότητες στο διαδίκτυο.

1999 Ιστορία Εταιρείας
Συνεργασία με SingularLogic

Στα τέλη του 1999 γίνεται Singular Business Center (SBC), συμμετέχει δηλαδή στο πρωτοποριακό πανελλήνιο δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών της Singular, που απαρτίζεται από περισσότερες από 65 επιχειρήσεις

2007 Ιστορία Eταιρείας
Business Mobile

To 2007 παρουσιάζει την πρώτη της web εφαρμογή το e-order, παράλληλα  βγαίνει και η πρώτη έκδοση του Business Mobile (Πρόγραμμα που καλύπτει λύσεις φορητής παραγγελιοληψίας και τιμολογήσης).

2009 Ιστορία Εταιρείας
Μετατροπή σε Α.Ε.

Το 2009 μετατρέπεται σε ΑΕ με τον διακριτικό τίτλο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Computers Α.Ε.

2012 Ιστορία Εταιρείας
Meat Control

Το 2012 αναπτύσσουμε την εφαρμογή Meat Control που απευθύνεται σε επιχειρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, βασισμένη στην πλατφόρμα Galaxy της SingularLogic.

2013 Ιστορία Eταιρείας
Ίδρυση υποκαταστήματος

Τον Αύγουστο του 2013 ιδρύεται το πρώτο υποκατάστημα της εταιρείας στην Πτολεμαΐδα.

2017 Ιστορία Εταιρείας
Συνεργασία με EpsilonNet

To 2017 ανοίγει τις συνεργασίες στο κομμάτι του Software Support και ξεκινάει την συνεργασία με την  EpsilonNet

2019 Ιστορία Εταιρείας
One Click

Το 2019 η NorthNet ανέπτυξε το πρόγραμμα One Click, ένα σύγχρονο πρόγραμμα λήψης παραγγελιών χονδρικής. Συνδέεται με το ERP σας για άμεση καταχώρηση της παραγγελίας, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει τα οικονικά στοιχεία του πελάτη.

2021 Ιστορία Εταιρείας
easyVOUCHER

Το 2021 αναπτύσσουμε το πρόγραμμα easyVOUCHER για επιχειρήσεις που συνεργάζονται με μεταφορικές και courier, με σκοπό την γρήγορη και αυτοματοποιημένη έκδοση voucher.

Βασιζόμενοι στην πείρα μας τόσο πάνω στα τεχνικά μέρη και θέματα των Η/Υ όσο και στην δημιουργία ειδικών προγραμμάτων που εξυπηρετούν τις ειδικές ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής επιχείρησης, καταφέραμε και καθιερωθήκαμε στον χώρο σαν μια από τις καλύτερες εταιρείες στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης.