Υποστήριξη προγραμμάτων

Οργανωτική Computers ως πιστοποιημένο κέντρο της Singular Software (SBC) παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τα προϊόντα της.
Το τμήμα Υποστήριξης της Οργανωτικής, αποτελείται από καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, πιστοποιημένο με ειδικά Certification Consultant σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας Singular.

Εφαρμογές σε περιβάλλον Windows (MS-SQL, Oracle)

– GALAXY ENTERPRICE SUITE
– GALAXY COMMERCIAL
– SINGULAR ENTERPRISE
– CONTROL 1-2-3
– CONTROL 4
– ACCOUNTANT 1-2-3-4-5
– ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
– SINGULAR ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
– ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 
Εφαρμογές σε περιβάλλον DOS
 

– EUROFASMA
– MANAGER
– MANPOWER
– ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1-2-3

Για την πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών μας, σύμφωνα με τις ανάγκες της μηχανογράφησης τους, έχουν αναπτυχθεί τα εξής πακέτα συνολικών υπηρεσιών (ετήσια σύμβαση Υποστήριξης)

 

SILVER SUPPORT / 700,00 €
Το Silver Support ισχύει για ένα χρόνο, περιέχει Τηλεφωνική Υποστήριξη για το ίδιο διάστημα και απασχόληση τεχνικού στην έδρα της εταιρίας σας ή στην έδρα της Οργανωτική Computers.
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με μικρές ανάγκες μηχανογράφησης.

 

GOLD SUPPORT / Κ.Σ.
Το Gold Support ισχύει για ένα χρόνο, περιέχει Τηλεφωνική Υποστήριξη για το ίδιο διάστημα και απασχόληση τεχνικού στην έδρα της εταιρίας σας ή στην έδρα της Οργανωτική Computers.
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με μέτριες ανάγκες μηχανογράφησης.

 

DIAMOND SUPPORT / Κ.Σ.
Το Diamond Support ισχύει για ένα χρόνο, περιέχει Τηλεφωνική Υποστήριξη για το ίδιο διάστημα και απασχόληση τεχνικού στην έδρα της εταιρίας σας ή στην έδρα της Οργανωτική Computers για όσες ώρες χρειαστούν στην διάρκεια της σύμβασης.
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με μεγάλες ανάγκες μηχανογράφησης.