Τεχνική υποστήριξη

Σημαντικό τμήμα της Οργανωτικής είναι αυτό της τεχνικής υποστήριξης.
Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, γίνεται από άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας
Στις αρμοδιότητες του τμήματος αυτού είναι η υπεύθυνη και σοβαρή μελέτη των μηχανογραφικών αναγκών του πελάτη καθώς και η εγκατάσταση και η υποστήριξη των πληροφορικών συστημάτων τους.