Υποστήριξη

 

Η μηχανογράφηση του λογιστηρίου και της εμπορικής διεύθυνσης των επιχειρήσεων είναι το κύριο αντικείμενο των εργασιών μας.

Αντιπροσωπεύουμε τα προϊόντα της μεγαλύτερης Ελληνικής εταιρίας εμπορικού και λογιστικού software, της SingularLogic. Είμαστε SingularLogic Business Center, ERP Certified Partner και GALAXY ISV Gold Partner.

 Από το 1990 , έχουμε μηχανογραφήσει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, κάθε είδους δραστηριότητας. Εμπορικές, Παραγωγικές, παροχής υπηρεσιών, Δημόσιους Οργανισμούς. Αυτό έχει εμπλουτίσει τις γνώσεις μας και τις εμπειρίες μας σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών.

Αναλύοντας σε βάθος τις ανάγκες των πελατών και τον τρόπο λειτουργίας τους, προτείνουμε τον κατάλληλο συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών για την βέλτιστη λύση. 

Εκπαιδεύουμε το προσωπικό στις νέες λειτουργίες και φροντίζουμε να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να μειωθεί το κόστος της επιχείρησης.

Συμβουλεύουμε τον πελάτη σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να θεσπίσει ή να τηρήσει συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη οργανωτική δομή του.

Είμαστε πάντα δίπλα στον πελάτη μας και μετά την πώληση για την διαρκή υποστήριξή του και την προστασία της επένδυσής του, μέσα από ετήσια συμβόλαια παροχής υπηρεσιών.

Η δυνατότητα που έχουμε να αναπτύσσουμε δικές μας εφαρμογές, μας δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα να  καλύπτουμε τις ελλείψεις των εφαρμογών στην λήψη οικονομικών στατιστικών στοιχείων με εύκολο και γρήγορο τρόπο.