Λύσεις Λιανικής

έξυπνες μηχανογραφικές λύσεις για όλους.

One Touch Retail

Το εξελιγμένο πληροφοριακό σύστημα για τις μεσαίες επιχειρήσεις λιανικής.
Η ολοκληρωμένη λύση για τις μικρές επιχειρήσεις λιανικής και τους ελεύθερους επαγγελματίες.