Διαχείριση Μισθοδοσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Η SingularLogic, διαθέτει τα πλέον προηγμένα πληροφοριακά συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την εξέλιξη του Ανθρώπινου Κεφαλαίου.

Το χαρτοφυλάκιο συστημάτων Διαχείρισης Μισθοδοσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού της SingularLogic αποτελείται από τις εξής εφαρμογές :

 e-MANPOWER

To e-MANPOWER αποτελεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα μισθοδοσίας και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδανικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.

MANPOWER

Το απόλυτα δοκιμασμένο πρόγραμμα Μισθοδοσίας για τις μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, αλλά και των Δημόσιων οργανισμών.

 

H.C.M

Tο Human Capital Management (H.C.M) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου, το οποίο απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.