Λογιστικών Γραφείων

Η SingularLogic διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία και γνώση στο χώρο των λογιστικών εφαρμογών, προσφέρει στους επαγγελματίες Λογιστές λύσεις που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες τους.

Το  χαρτοφυλάκιο  Λογιστικών  συστημάτων  της  SingularLogic  αποτελείται  από  τις  εξής εφαρμογές :

Accountant

Η σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση για την πλήρη κάλυψη των αναγκών ενός σύγχρονου Λογιστικού γραφείου.