Επικοινωνία

Κεντρικό
Τηλ. 2310540540 (5 γρ.)
Φαξ. 2310510230
Mail. info@organot.gr
Στ. Δραγουμάνου 10
54629 Θεσσαλονίκη

Υποκατάστημα
Τηλ. 2463020022
Βασ. Κωνσταντίνου 27
50200 Πτολεμαΐδα

Διοίκηση
info@northnet.gr

- Τσαλκιτζίδης Πάρης (Paris@northnet.gr)

Λογιστήριο
organotiki@northnet.gr
- Ρίζου Αναστασία (tasoula@organot.gr)

Υποστήριξη προγραμμάτων
support@organot.gr

- Στωγίδης Γρηγόρης (gregory@organot.gr)
- Καλπέτης Θανάσης (thanasis@organot.gr)
- Τσαλταμπάση θεοδώρα (theodora@northnet.gr)
- Λιάγκας Γιάννης (giannis@organot.gr)
- Ιωαννίδης Θεόδωρος (ioannidis.t@organot.gr)
- Tσότσος Θεόδωρος (tsotsos.t@organot.gr)

Τεχνικό τμήμα
tech@organot.gr

- Καραγιάννη Δέσποινα (despoina@organot.gr)
- Παρισης Πέτρος (parisis.petros@organot.gr)
- Χρυσόπουλος Δημήτρης (dimitris@organot.gr)

Ανάπτυξη λογισμικού
info@northnet.gr

- Διονύσης Παπαδάτος (dionisis@northnet.gr)

- Τσακυράκης Αθανάσιος (tsakyrakis.a@organot.gr)