Εταιρικό προφίλ

Η Οργανωτική Computers ΑΕ, ιδρύθηκε το 1990 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις στον τομέα της μηχανογράφησης.  Από το 1991 αναπτύσσει και παράγει ειδικό Software, για τις περιπτώσεις όπου τα πακέτα της αγοράς δεν καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων.   Το 1995 γίνεται Support Center της Singular Software (SSC) με εξειδίκευση στην υποστήριξη και οργάνωση των προγραμμάτων της Singular.  Επόμενο βήμα ήταν η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο χώρο του Internet. Έτσι από την 1/1/1999 δημιουργεί τον κόμβο της NorthΝet, αναπτύσσοντας καινούριους τομείς και δραστηριότητες στο διαδύκτιο.  Η Οργανωτική Computers από το 1999 στεγάζεται στις σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Στ.Δραγουμάνου 10 και απασχολεί 15 άτομα.

Η εταιρεία προωθώντας την παροχή συνολικών υπηρεσιών, δίνει πολύ μεγάλο βάρος στη μελετημένη μηχανογράφηση και την υποστήριξη μετά την πώληση, όπως και στα συστήματα M.I.S. (Management Information System) και σε συστήματα κοστολόγησης.  Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και λειτουργεί ειδικό τμήμα υποστήριξης πελατών, επάνω σε θέματα software (προγράμματα) & hardware (μηχανήματα).  Στα τέλη του 1999 γίνεται Singular Business Center (SBC), συμμετέχει δηλαδή στο πρωτοποριακό πανελλήνιο δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών της Singular, που απαρτίζεται από περισσότερες από 65 επιχειρήσεις.  Σαν επιβράβευση των προσπαθειών και της τεχνογνωσίας που αποκτήσαμε, το 2001 η Singular της απονέμει Βραβείο Επίδοσης για το έτος 2000 – 2001.

Βασιζόμενοι στην πείρα μας τόσο πάνω στα τεχνικά μέρη και θέματα των Η/Υ όσο και στην δημιουργία ειδικών προγραμμάτων που εξυπηρετούν τις ειδικές ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής επιχείρησης, καταφέραμε και καθιερωθήκαμε στον χώρο σαν μια από τις καλύτερες εταιρείες στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης.