Υποστήριξη προγραμμάτων

Οργανωτική Computers ως πιστοποιημένο κέντρο της Singular Software (SBC) παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τα προϊόντα της.  http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/blog/wettolsheim/

Ανάπτυξη Εφαρμογών

Η Οργανωτική Computers αναλαμβάνει έργα και ειδικές λύσεις. Έχουμε εφαρμόσει λύσεις τεχνολογικά πρωτοπόρες δραστηριοποιούμενοι σε εξαιρετικά εξειδικευμένους τομείς αλλά και εξειδικευμένες τεχνολογίες όπως οι smart cards, , οι καταμετρήσεις στην παραγωγή αλλά και διαδικασιών, batch ή και online, PDAs, Barcodes κ.α. Έχουμε επίσης αναπτύξει web based εφαρμογές οι οποίες εφαρμόζονται σε e-shop B2B και B2C. 

Τεχνική υποστήριξη

Σημαντικό τμήμα της Οργανωτικής είναι αυτό της τεχνικής υποστήριξης. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, γίνεται από άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας.

Η ιστορία μας

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 με διακριτικό τίτλο Οργανωτική Computers ΟΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις στον τομέα της μηχανογράφησης. Η εταιρεία προωθώντας την παροχή συνολικών υπηρεσιών, δίνει πολύ μεγάλο βάρος στη μελετημένη μηχανογράφηση και την υποστήριξη μετά την πώληση, όπως και στα συστήματα M.I.S.(Management Information System) και σε συστήματα κοστολόγησης. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και λειτουργεί ειδικό τμήμα υποστήριξης πελατών, επάνω σε θέματα software (προγράμματα) & hardware (μηχανήματα).

Singular Logic

Οι δραστηριότητες της, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων  πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, καθώς και τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής.

Softone

Η SoftOne Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη συστημάτων ERP και CRM, καθώς και πρωτοποριακών cloud υπηρεσιών, έχοντας λάβει πλήθος βραβεύσεων και διακρίσεων για την καινοτομία και την ηγετική της θέση στην αγορά. 

Epsilon

H EPSILON NET ΑΕ ξεκίνησε το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα