Εξοπλισμός Hardware – Δίκτυα –Τηλεφωνικά Κέντρα -Υποδομές

  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop PCs)– Φορητοί Υπολογιστές (Laptop) – Servers
  • Εκτυπωτές – - UPS - Περιφερειακά
  • Δικτυακός εξοπλισμός ( Switch-Hub-Routers)
  • Τηλεφωνικά Κέντρα PSTN/ISDN/VOIP
  • Συστήματα παρουσίας και ωρομέτρησης Προσωπικού
  • Δομημένη καλωδίωση – Ασύρματα Δίκτυα – Συνδέσεις Internet

 Meat Control: 

Το Meat Control είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να διαμορφώνουν σε πραγματικό χρόνο, όλες τις πληροφορίες της παραγωγής από ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.

Control:

Η οικογένεια εμπορολογιστικών εφαρμογών, οι οποίες μετατρέπουν τις συναλλαγές σε πηγές πληροφόρησης και δίνουν άμεσα την εικόνα της μικρομεσαίας επιχείρησης στην οποία απευθύνεται.

Eurofasma:

Αποτελεί μια καταξιωμένη οικογένεια εφαρμογών διοίκησης και ανάπτυξης μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων, που καλύπτει την εμπορική και οικονομική λειτουργία τους, αλλά και μια σειρά ειδικών λειτουργιών.

 

 

Galaxy:

Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας το Microsoft .NET Framework 4.0 (συμβατότητα και με την έκδοση 3.5) και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της.

Eurofasma Next:

Πρωτοποριακή οικογένεια εφαρμογών εμπορικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, διάδοχος της δημοφιλούς εμπορικής εφαρμογής Eurofasma.

Manager Next:

Ολοκληρωμένη λύση μηχανογράφησης, που απευθύνεται στις μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, καλύπτοντας πλήρως τις δραστηριότητες τους, μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον, φιλικό και εύχρηστο.